Kovové s rokom

Naše krúžky nie sú vhodné na CITES značenie

Podľa § 13a ods. 1 zákona nezameniteľné označenie exemplárov vtákov jedinečným a nedeliteľným uzavretým krúžkom (čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „nariadenie Komisie")) môže pochádzať len od výrobcov alebo distribútorov, ktorým bola rozhodnutím ministerstva udelená licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov; to neplatí pre exempláre vtákov, ktoré boli označené v súlade s osobitným predpisom (Kapitola XVI nariadenia Komisie) mimo územia Slovenskej republiky. Licenciu nemožno previesť na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu. 

Poprosíme Vás tento zákon berte na vedomie a s našimi krúžkami neoznačujte chránené vtáky a papagáje lebo všetku právnu zodpovednosť beriete na seba. 


Krúžky kovové 5,0mm 5ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby:..

2,50€

Krúžky kovové 3,5mm 5ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

1,80€

Krúžky kovové 4,0mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Farba: hnedá..

2,20€

Krúžky kovové 4,2mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

2,20€

Krúžky kovové 2,8mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

2,00€

Krúžky kovové 3,0mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

1,80€

Krúžky kovové 3,2mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

1,80€

Krúžky kovové 4,4mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

2,20€

Krúžky kovové 4,5mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

2,50€

Krúžky kovové 5,5mm 5ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

2,50€

Krúžky kovové 6,0mm 5ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

2,80€

Krúžky kovové 6,5mm 5ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

2,80€

Krúžky kovové 7,0mm 5ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

3,50€

Krúžky kovové 7,5mm 5ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

3,50€

Krúžok kovový 10mm 1ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby:..

1,60€

Krúžok kovový 8,5mm 1ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.LEN V STRIEB..

1,20€

Krúžok kovový 8mm 1ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby:..

1,20€

Krúžok kovový 9,0mm 1ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby:..

1,40€

Krúžok kovový 9,5mm 1ks.

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.LEN V STRIEB..

1,60€

Zobrazené 1 až 19 z 19 (1 stránok)