Krúžky

Nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov

 

Koncom augusta 2017 získala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky licenciu k distribúcii krúžkov pre exempláre CITES pre územie SR. Príspevok uvádza aktuálne informácie k pripravovanej distribúcii krúžkov, jej formy, možnosti zakúpenia, typy a označenie krúžkov vrátane cien a doručenia.

 

K licencii

 

Rozhodnutím ministerstva životného prostredia SR zo dňa 28.8.2017 bola Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (ďalej „ŠOP SR“) podľa § 13a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, udelená licencia na distribúciu krúžkov. Táto licencia nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 2017.

 

Zároveň podľa § 22 ods. 1 písm. s) zákona hrozí pokuta od 80 eur do 16 600 eur podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo distribuuje krúžky bez licencie udelenej MŽP SR. Z toho vyplýva, že nezameniteľné označenie exemplárov vtákov krúžkami môže od 1. decembra 2017 pochádzať len od licencovaného distribútora. Nakoľko Slovenská republika nemá iných licencovaných distribútorov, túto distribúciu v plnom rozsahu zabezpečuje od uvedeného dátumu ŠOP SR.

 

Typy krúžkov, označenie a ich použiteľnosť

 

Pre distribúciu budú použité dva typy krúžkov z materiálu zliatiny hliníka a nerezovej ocele v štandardných doteraz používaných priemeroch (pozri pod cenou krúžkov). Každý krúžok bude obsahovať dostatočne hlbokú razbu individuálneho znaku z číselného radu uvedeného distribútorom.

 

Znakom uvedeným na krúžku bude kód označenia krajiny (SK), evidenčný kód licencie (D1) a poradové číslo krúžku v registri distribuovaných krúžkov (šesťmiestny číselný kód): SKD1000001.

 

Nakoľko krúžok neobsahuje označenie roka, t.j. obdobie v ktorom bolo/je potrebné ho na exemplár osadiť, krúžok je možné použiť k nezameniteľnému označeniu exemplára ľubovoľne aj po období roka kedy bol zakúpený.

 

Som chovateľ, ako sa ku krúžkom dostanem?

 

Krúžky je možné si zakúpiť cez internetový obchod ŠOP SR uverejnený na webovej stránke www.sopsr.sk/kruzky/, kde si navolíte typ, veľkosť a počet krúžkov a objednávka je aj s potvrdenou notifikáciou zasielaná Vám na emailovú adresu.

 

Alternatívou je vypísanie ručnej objednávky stiahnuteľnej v pdf formáte z vyššie uvedenej stránky, alebo voľne dostupnej na správe CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra 949 01, prípadne v stánku ŠOP SR na burze exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov na Agrokomplexe v Nitre (ďalej len „burza exotov v Nitre“) v čase jej konania.

 

Po objednaní internetovým obchodom sú krúžky zasielané do jedného pracovného dňa* (* platí v prvých dvoch mesiacoch od začiatku distribúcie) odo dňa objednania a to poštou (na dobierku, 1. triedou, doporučene, do vlastných rúk). Cena poštovného do 1 kg zásielky je 3,90 eur. V prípade, že balík s tovarom má vyššiu hmotnosť, doručenie a cena poštovného je komunikovaná telefonicky a dohodnutá s chovateľom. Za balné je účtovaný manipulačný poplatok, pri osobnom odbere v cene 50 centov, pri zasielaní poštou 1 euro 50 centov.

 

V prípade, že chcete byť oslobodený od poštovného alternatívou je osobné prevzatie, a to na správe CHKO Ponitrie (vyššie uvedenej adresy), v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00, alebo na burze exotov v Nitre, v dátumoch uvedených vystavovateľom Agrokomplex národné výstavisko, Štátny podnik. Na burze je možné si prevziať iba tovar objednaný v internetovom obchode ŠOP SR alebo objednávkovým formulárom, s dňom doručenia dvoch pracovných dní pred konaním burzy.


Register distribuovaných krúžkov

 

V oboch typoch objednávky (elektronická aj papierová), dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 13a ods. 11 zákona v súlade s § 11a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) licencovaný distribútor (v tomto prípade ŠOP SR) je povinný viesť aktualizovaný register distribuovaných krúžkov do ktorého zapisuje poradové číslo krúžku v registri, spôsob a dátum nadobudnutia krúžku, údaje osôb, od ktorých boli krúžky nadobudnuté, popis označenia krúžkov, druh a charakter krúžku, údaje osôb, ktorým boli krúžky pridelené (meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb) a dátum distribúcie krúžku.

 

Podľa § 13a ods. 11 zákona je účastník konania povinný údaje z registra na žiadosť sprístupniť orgánom štátnej správy (podľa § 14 zákona).

 

Odoslaním elektronickej objednávky a svojim podpisom na papierovej forme objednávky dávate súhlas aj s obchodným a reklamačným poriadkom ŠOP SR.

 

Použitie krúžkov mimo licencovaného distribútora

 

Príloha č. 6 k vyhláške uvádza zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú. U týchto exemplárov, v prípade, že chovateľ má záujem ich označiť, je možné k označeniu použiť krúžok od ľubovoľného výrobcu resp. distribútora.

 

Agapornis fischeri – agapornis ružovkastohlavý

 

Agapornis personatus – agapornis pestrý

 

Agapornis roseicollis – agapornis ružovohrdlý

 

Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý

 

Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)

 

Dendrocygna arborea – kačica stromová

 

Forpus coelestis – papagájik modrokrký

 

Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý

 

Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý

 

Forpus passerinus – papagájik vrabčí

 

Myiopsitta monachus – klinochvost mníší

 

Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý

 

Neophema elegans – tráviar olivový

 

Neophema chrysostoma – tráviar modročelý

 

Neophema pulchella – tráviar tyrkysový

 

Neophema splendida – tráviar nádherný

 

Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý

 

Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý

 

Padda oryzivora – ryžovník sivý

 

Platycercus adelaidae – kríženec druhov P. elegans a P. flaveolus

 

Platycercus adscitus – rozela šafranová

 

Platycercus caledonicus – rozela žltobruchá

 

Platycercus elegans – rozela bažantovitá

 

Platycercus eximius – rozela pestrá

 

Platycercus flaveolus – rozela bledožltá

 

Platycercus icterotis – rozela žltolíca

 

Platycercus zonarius – rozela žltokrká

 

Polytelis alexandrae – kráľčik modrotemenný (Alexandrin)

 

Polytelis anthopeplus – kráľčik horský (dymový)

 

Polytelis swainsonii – kráľčik nádherný (Barrabandov)

 

Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý

 

Psephotus varius – speváčik mnohofarebný

 

Psittacula alexandri – ladniak (alexander) ružovoprsý

 

Psittacula cyanocephala – ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)

 

Psittacula eupatria – ladniak (alexander) veľký

 

Psittacula krameri – ladniak (alexander) malý

 

Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý

 

Streptopelia decipiens – hrdlička

 

Streptopelia roseogrisea – hrdlička chichotavá

 

Vzhľadom k  časovému predstihu nutnému k príprave dodania krúžkov chovateľom, plánuje ŠOP SR prijímať objednávky na dodanie krúžkov od 01. novembra 2017. Zasielanie krúžkov bude realizované až odo dňa účinnosti licencie 1. decembra 2017. V prípade, že plánujete nezameniteľne označiť exemplár práve v prvých dňoch decembra 2017, prosím kontaktujte ŠOP SR na emailovej adrese kruzky@sopsr.sk alebo telefonicky na mobilnom čísle 0903298209 a dohodnite si možnosti doručenia.

 

Martin Ševčík

 

Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán SR, Jeséniova 17D, 83101 Bratislava

 

Milan Vávra

 

Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava


Upresniť vyhľadávanie

Krúžky kovové 2,7mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

2,00€

Krúžky kovové 3,0mm 5ks

Krúžky pre exotické vtáctvo a papagáje obsahujú Štátnu príslušnosť SK, rok a číslovanie.Rôzne farby...

1,90€

Zobrazené 1 až 2 z 2 (1 stránok)