Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov") a Európskou legislatívou.

Získanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:

Osobné údaje od Vás získavame za účelom uzavretia zmluvného vzťahu, akým je predaj tovaru a služieb poskytovaných našou spoločnosťou. Ak sa jedná o platbu cez elektronickú pokladnicu (teda na pokladničný doklad), žiadne Vaše osobné údaje nepotrebujeme. Ak však chcete tovar a služby zakúpiť na faktúru alebo prostredníctvom nášho internetového obchodu požadujeme od vás bežné osobné údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne bankový účet. Tieto údaje máme evidované v účtovníckom systéme podľa príslušných zákonov 10 rokov. Ak nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, môžete tovar a služby zaplatiť len hotovosťou.

Niektoré priestory tiež monitorujeme pomocou kamerového systému. Prístup k nemu majú len oprávnené osoby, záznam sa uchováva 15 dní a nepoužívame žiadne formy profilovania alebo rozpoznávania. Cieľom je hlavne ochrana nášho majetku a bezpečnosť osôb.

Vaše práva:

Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať.

·                     Právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a získania ich výpisu.

·                     Právo na opravu a správnosť údajov. Vaše údaje radi opravíme a aktualizujeme.

·                     Právo na vymazanie Vašich osobných údajov.

·                     Právo podať námietku proti spracúvaniu.

·                     Právo na prenos osobných údajov.

·                     Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

·                     Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Ako môžete uplatniť svoje práva:

Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:
1. Osobne, v bežnom pracovnom čase v prevádzke u prevádzkovateľa internetového obchodu – PSITTA s.r.o., Tešedíkova 7/A, 040 17 Košice.
2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu: 
PSITTA s.r.o., Tešedíkova 7/A, 040 17 Košice.
3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: 
vsetkoprepapagaje@gmail.com

Dôležité upozornenia:

1.                  Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.

2.                  Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľ: PSITTA s.r.o., Tešedíkova 7/A, 040 17 Košice., IČO:  51848031, tel: +421950 456 241

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na poštovú adresu alebo elektronicky na e-mail: vsetkoprepapagaje@gmail.com